'Gifts from dad' โครงการส่งต่อความรู้ คู่ความสนุก จาก Sea (Thailand) จัดแข่งขันออกแบบบอร์ดเกมเพื่อเรียนรู้พระราชดำริการจัดการน้ำ | Techsauce
Contact us
1

‘Gifts from dad’ โครงการส่งต่อความรู้ คู่ความสนุก จาก Sea (Thailand) จัดแข่งขันออกแบบบอร์ดเกมเพื่อเรียนรู้พระราชดำริการจัดการน้ำ1 min read

Posted by
Posted date ตุลาคม 10, 2018

Sea (Thailand) หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อเก่า Garena บริษัท Startup ยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน  เจ้าของบริการที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง  RoV เกมมือถือที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง หรืออีคอมเมิร์ซอย่าง  Shopee ด้วยความที่ทุกธุรกิจของ Sea ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคชาวไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ และช่องทางการสื่อสารในกลุ่มธุรกิจของ Sea นั้นก็เข้าถึงกลุ่มคนได้เป็นจำนวนมาก จึงมองเห็นโอกาสในการสื่อสารให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่และคนทั่วไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งแม้ว่าพระองค์จะเสด็จสวรรณคตไปแล้วแต่ก็ยังมอบของขวัญอันล้ำค่าให้กับประชาชนชาวไทย คือคองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่คนไทยควรได้รับทราบและน้อมนำมาปฏิบัติ มจึงได้จัดการแข่งขันการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในหัวข้อ “จัดการน้ำเพื่อชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยให้ผู้ที่มีไอเดียมาร่วมสร้างสรรค์บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน จากแนวพระราชดำริที่ว่า

“…หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำ น้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้…” ซึ่งโจทย์ที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำมาเป็นไอเดียในการออกแบบบอร์ดเกมคือการน้อมนำเอาพระราชดำริเรื่องการบริหารจัดการน้ำเสีย และการจัดการให้มีน้ำใช้ตลอดปีมาออกแบบเป็นบอร์ดเกม เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเข้าใจองค์ความรู้เรื่องการจัดการน้ำ และสามารถต่อยอดเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชนได้

ซึ่ง Sea ได้รับการสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษาจากมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมถ์ ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่า 230,000 บาท พร้อมทั้งผลงานการออกแบบจะได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะชนในรูปแบบของบอร์ดเกม และเวอร์ชั่น Print and Play

สำหรับ Sea (Thailand) เป็นผู้ให้บริการที่มีฐานผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ มีพฤติกรรมทันสมัย การสื่อสารพระราชดำริผ่านสื่อที่เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างบอร์ดเกมถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะบอร์ดเกมคือหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เป็นสื่อที่ตอบโจทย์ทั้งความสนุกและสามารถสอดแทรกองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในกระบวนการออกแบบบอร์ดเกมยังมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์กันเป็นทีม ดังนั้นกิจกรรมนี้จึงถือเป็นประโยชน์และประสบการณ์อันดีให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้เล่น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงในสังคม

บทความนี้เป็น Advertorial

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe