ประเทศไทยมีความพร้อมแค่ไหนในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เมื่อการแข่งขันทุกวันนี้ถูกกำหนดด้วยกระแสการขับเคลื่อนของเทคโนโลยี Techsauce มีโอกาสไปเยือน Academy Bangkok - A Google Space พื้นที่สำหรับการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านดิจิทัลของ Google แห่งแรกในเอเชีย มาดูกันว่าพื้นที่แห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร รองรับโปรแกรมการฝึกอบรมในรูปแบบไหน ไปจนถึงมีเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ในระยะยาวอย่างไร

ที่มาที่ไปของ Academy Bangkok - A Google Space แห่งแรกในเอเชีย

Academy Bangkok - A Google Space เป็นพื้นที่ที่เกิดจากความร่วมมือของ True Digital Park กับ Google ร่วมสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัล ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเท่าทันกับกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทุกวัน โดยสำหรับ Academy Bangkok นี้ถือเป็นที่แรกในเอเชีย รองรับการจัดโปรแกรมฝึกอบรม เวิร์คช็อป เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลในด้านต่างๆ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง ตอบรับกระแสของ Digital Economy ใน SEA ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและมีความท้าทายในการคว้าโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล

4 Gaps สำคัญ ความท้าทายของการผลักดันคนไทยให้แข่งขันได้ในยุคดิจิทัล

Google ได้ทำการวิเคราะห์ความพร้อมในด้านต่างๆ ของประเทศไทยในการเตรียมพื้นฐานเพื่อการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในยุคดิจิทัล โดยแบ่งออกเป็น 4 Gaps ใหญ่ๆ คือ Data affordability ซึ่งมองว่าประเทศไทยเองมี infrastructure ของอินเทอร์เน็ตที่ดีอยู่แล้ว แต่ในส่วนการสามารถเข้าถึงและใช้งานได้นั้นยังมีราคาค่อนข้างสูง และมีคนจำนวนมากในประเทศที่มีต้นทุนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่จำกัด Digital literacy & Skills ยังมีคนไทยจำนวนมากที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของดิจิทัล ตรงนี้จึงยังเป็นโอกาสในการพัฒนาได้อีกมาก Avenues to export content ต้นทุนที่เป็นจุดเด่นของไทยคือเรื่องของ Content และ Creativity แต่ความท้าทายคือทำอย่างไรถึงจะ Broadcast จุดเด่นตรงนี้ไปสู่วงกว้างได้ และ Small business digitization คือ SME ไทยจำนวนมากยังขาดในเรื่องความเข้าใจและทักษะในการ digitize ธุรกิจให้เข้ากับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน

บริเวณห้องฝึกอบรม มีการดีไซน์ของกระดานดำซึ่งอ้างอิงจากบรรยากาศห้องเรียนในไทย

มุ่งเน้นไปที่การสร้าง Tech Talent โฟกัสการเรียนรู้ในเชิงลึก เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

สิ่งที่ Academy Bangkok โฟกัสเป็นหลักคือด้านของการศึกษาที่มุ้งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อสร้าง Tech Talent โดยจะเน้นการเรียนรู้ที่ลึก จำกัดปริมาณผู้เข้าร่วมโปรแกรม และใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเพื่อให้ผู้ที่ผ่านโปรแกรมมีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และสามารถนำไปต่อยอดใช้งานจริงได้ทันที ซึ่งเป้าหมายในระยะยาวคือการสร้างโปรแกรมที่ครอบคลุมตั้งแต่ในระดับของคนที่เพิ่งเริ่มใช้อินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านของทักษะต่างๆ ไปจนถึงเรื่องวิจารณญาณ ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนของเด็กนักเรียนทั่วไป และท้ายสุดคือผู้เรียนในระดับสูง เช่นคนที่ทำงานในสาย Digital Marketing, Developer หรือ Content Creator เป็นต้น

Google Ignite โปรแกรมเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง

หนึ่งในโปรแกรมเด่นที่ถูกจัดขึ้นใน Academy Bangkok คือ Google Ignite ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา ผูกเข้ากับความต้องการของบริษัทที่ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ มีโมเดลทำร่วมกับบริษัทต่างๆ โดยนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในโปรแกรมนี้จะใช้เวลาเรียนอย่างเข้มข้นเป็นเวลาสองเดือนเต็มโดยที่มีสัญญาจ้างกับบริษัท โดยจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่ช่วงการเข้าอบรม โดย ณ ขณะนี้โปรแกรมมุ่งเน้นไปที่หลักสูตรด้าน Digital Marketing เป็นหลักก่อน โดยทักษะอื่นๆ ซึ่งอยู่ในแผนที่จะโฟกัสต่อไปได้แก่ Digital literacy, Cloud และ Developer events

การออกแบบพื้นที่ที่รวมความเป็น Google การเรียนรู้ และ Localize ให้เข้ากับความเป็นไทย

หากดูในส่วน Theme การออกแบบพื้นที่ของ Academy Bangkok ก็จะเห็น Concept ที่ตอกย้ำวิสัยทัศน์ทั้งหมดได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่การออกแบบโดยเน้นพื้นที่สีขาวแต่ก็ยังมีความเป็น Google เหมือนหน้าเว็บไซต์ที่เรียบง่ายของแบรนด์ Google เอง การผสมรูปทรงต้นไม้เข้ามาอยู่ในโลโก้แสดงถึงการเรียนรู้และการเติบโต ไปจนถึงจำลองห้องอบรมด้วยการใส่กระดานดำและอักษรไทยเพื่อบ่งบอกถึงความปรับให้เข้ากับบริบทห้องเรียนในประเทศไทย โดยรวมทั้งหมดก็คือการที่ Google ตั้ง Academy Bangkok ขึ้นมาเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับสังคมไทยนั่นเอง

ทั้งนี้ในส่วนของโปรแกรมการอบรมใน Academy Bangkok ก็ได้มีการทดลองและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสความต้องการของตลาด การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยผลตอบรับที่เกิดขึ้นของโปรแกรมที่ผ่านมาคือการที่บริษัทสามารถนำบุคลากรที่ผ่านโปรแกรมไปทำงานได้จริงอย่างตรงจุดโดยที่แทบไม่ต้องเทรนด์เพิ่มเติมเลย หากมองจากเส้นทางที่ Academy Bangkok ได้โฟกัสในตอนนี้ ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่ต้องการมุ่งไป อาจจะพูดได้ว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ การทดลอง และการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง และน่าจะส่งเสริม Ecosystem ของการสร้าง Tech Talent ในบ้านเราให้มีศักยภาพมากขึ้นในการแข่งขันกับตลาดโลก

RELATED ARTICLE

Responsive image

บุกตลาดจีนผ่านช่องทาง Cross-border eCommerce ตอนที่ 1

เจาะลึกเรื่อง การเข้าตลาดจีนด้วยวิธีที่เรียกว่า Cross-border eCommerce (CBEC) หรือ การทำธุรกรรมการค้าข้ามพรมแดนแบบช่องทางออนไลน์...

Responsive image

วิเคราะห์การแข่งขันด้าน AI ของสหรัฐและจีน ด้วยมิติของ Data

เรื่องราวของการแข่งขันด้านเทคโนโลยี AI ในจีนและสหรัฐฯ เป็นประเด็นที่น่าจับตา เรามีโอกาสได้เห็นบทวิเคราะห์จำนวนมาก และครั้งนี้เป็นบทวิเคราะห์จาก Matt Sheehan แห่ง Macropolo ซึ่งเป็น...

Responsive image

แอปฯ JobThai โฉมใหม่ หางานใกล้ตัว พร้อมทุกฟีเจอร์เพื่อคนหางาน

JobThai พลิกโฉมและพัฒนาแอปฯ มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์หน้า Home ใหม่ และเพิ่มฟีเจอร์มากมายที่สร้างให้สอดคล้องกับ Insight ของคนหางานมากขึ้น ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะนำเทคโนโล...