รายงานเชิงลึกด้านการพัฒนา ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’ ที่จะเข้ามาผลักดัน 3 อุตสาหกรรมในประเทศไทยให้เติบโต พร้อมกรณีศึกษาเกี่ยวกับ ‘อุตสาหกรรมท่องเที่ยว’ ในต่างประเทศ

จากรายงาน ‘Traveler's Road to Decision’ โดย Google ในปี…... read more

Thailand FinTech Report] รายงานสรุปเรื่องฟินเทคในประเทศไทย – อัปเดตล่าสุด Q1 2017

Techsauce จัดทำรายงานในวงการ Startup ทั้งภาพกว้าง และระดับ Vertical ล่าสุดพวกเราได้ทำการอัปเดตรายงาน Presentation เกี่ยวกับวงการ FinTech ในไทย ประจำ Q1 2017 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว... read more