ปฏิวัติการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาที่ 'เชื่องช้า' และ 'ปลอมเกลื่อน' ด้วย Deep tech | Techsauce
Contact us
< 1

ปฏิวัติการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาที่ ‘เชื่องช้า’ และ ‘ปลอมเกลื่อน’ ด้วย Deep tech1 min read

Posted by
Posted date กุมภาพันธ์ 7, 2019

“วุฒิการศึกษาปลอม” เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจากเทคโนโลยีที่พัฒนาไปไกล ทำให้การปลอมแปลงง่ายและตรวจสอบได้ยากมากขึ้น
สวนทางกับกระบวนการตรวจสอบแบบเดิมที่ต้องใช้ทั้งบุคลากรและเวลาในการดำเนินการเป็นอย่างมาก ล้วนเป็นภาระที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายด้วยเหตุนี้ จึงมีการนำเทคโนโลยี ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการเก็บข้อมูลสำคัญอย่างถาวร ผู้ใช้งานจะเข้าถึงข้อมูลเพื่อตรวจสอบได้เสมอ โดยไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขข้อมูลได้ นำมาใช้แก้ปัญหา “วุฒิการศึกษาปลอม” ในประเทศไทย เรามาทำความรู้จักกับแพลตฟอร์ม ที่เข้ามาปฏิวัติระบบจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe