ปตท.กับการสร้างวัฒนธรรม Startup เพื่อปลุกนวัตกรรมขององค์กรใหญ่ | Techsauce
Contact us
1

ปตท.กับการสร้างวัฒนธรรม Startup เพื่อปลุกนวัตกรรมขององค์กรใหญ่1 min read

Posted by
Posted date กุมภาพันธ์ 7, 2019

หนึ่งในวิธีที่องค์กรขนาดใหญ่ซึ่งขลุกอยู่กับธุรกิจหลักมานานอย่างปตท. ใช้รับมือกับกระแสโลกยุค Disruption คือการนำเข้าวัฒนธรรม Startup ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทีม ExpresSo ทีมรวมหัวกะทินักนวัตกรรมที่เปรียบเสมือนเรือเล็กแล่นไปยังโลกกว้างเพื่อควานหาไอเดียสำคัญมาสู่เรือใหญ่ หรือการสร้าง Co-Working Space ที่พ่วงมาด้วยวัฒนธรรมการทำงานแบบลดทอนลำดับชั้น ไม่มีความยึดติดตายตัว และพร้อมสำหรับการทดลองเพื่อความเปลี่ยนแปลง ฟังวิสัยทัศน์และแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการสร้างวัฒนธรรมนำร่ององค์กรสู่ความเปลี่ยนแปลงของปตท. ได้ในวิดีโอนี้

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe