7 ทักษะมาแรงในปี 2024! สมัครงานที่ไหนก็ได้ ถ้ามีทักษะเหล่านี้ | Techsauce
7 ทักษะมาแรงในปี 2024! สมัครงานที่ไหนก็ได้ ถ้ามีทักษะเหล่านี้

กุมภาพันธ์ 13, 2024 | By Suchanan Songkhor

รายงานของ Coursera แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ระบุว่าทักษะการทำงานในปี 2024 จะมุ่งเน้นไปที่ทักษะการทำงานที่ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยแบ่งออกเป็น 7 ทักษะ ดังนี้

2024

1. ทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership Skills)

ทักษะนี้จะมีความต้องการมากขึ้น เนื่องจากองค์กรต้องการพนักงานที่มีความเป็นผู้นำเข้ามาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นขององค์กร 

2. ทักษะด้าน AI (Artificial Intelligence) 

ทักษะนี้เราจะเห็นว่ามาแรงตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งปีนี้ก็ยังเป็นทักษะที่ได้รับความสนใจอยู่ เห็นได้จากการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ที่มากที่สุดจาก แพลตฟอร์ม Coursera ในปีที่ผ่านมา

3. ทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Skills)

ทักษะนี้สำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งตอนนี้โลกของเราอยู่ในยุคดิจิทัล ทักษะนี้ก็ยิ่งจำเป็น เนื่องจากเราใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ในการทำงาน ทำให้หลายองค์กรอาจมีความเสี่ยงที่จะโดนโจมตีทางไซเบอร์ ฉะนั้นความรู้เกี่ยวกับทักษะความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงเป็นที่ต้องการในหลายองค์กร

4. ทักษะทางธุรกิจ (Business Skills)

ทักษะทางธุรกิจเป็นทักษะที่ต้องการมากที่สุด โดยเฉพาะทักษะด้าน UX/UI และ Digital Marketing 

5. Data Communication and Understanding Skills

ทุกวันนี้ข้อมูลในโลกมีเยอะอย่างมหาศาล จนไม่รู้ว่าจะต้องอ่านอันไหน อันไหนจริง ไม่จริง บางทีเราก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นทักษะนี้จึงมีความสำคัญกับองค์กรมากเช่นกัน เพราะจะช่วยเรียบเรียงข้อมูลหรือ Data ที่มีความซับซ้อนมานำเสนอให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นผ่านการทำแผนภูมิรูปภาพ แผนที่ กราฟ ตาราง วิดีโอ อินโฟกราฟิก

6. ทักษะทางคอมพิวเตอร์ (Computing Skills)

คนที่สร้างเว็บไซต์เป็นและคนที่มีทักษะเกี่ยวกับ Cloud Computing จะเป็นที่ต้องการมากในปีนี้

7. Audit and Compliance Skills

เรียกว่าเป็นทักษะที่มีเพื่อมาควบคุม AI อีกทีก็ได้ เพราะเป็นทักษะที่ต้องกำกับการใช้เทคโนโลยี AI ให้ทำตามกฎเกณฑ์ 

และนี่คือ 7 ทักษะที่รวบรวมจากผู้เรียนกว่า 136 ล้านคนจาก Coursera โดยชี้ว่าทักษะที่จะเติบโตเร็วที่สุดในสายงานธุรกิจ, เทคโนโลยี, และ Data Science คือ ทักษะด้าน AI, Cybersecurity, และทักษะความเป็นผู้นำ ฉะนั้นถ้าไม่อยากตกยุค จำเป็นมากที่ต้องรีบพัฒนาทักษะเหล่านี้

Coursera สรุปเพิ่มอีกว่าในปี 2024 ทักษะความเป็นผู้นำและทักษะด้านเทคโนโลยีจะมีความสำคัญเท่ากัน เหตุมาจากการที่ AI เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเติบโตของ AI จะยังคงดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ พร้อมกับความต้องการทักษะด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น องค์กรต่าง ๆ จะแสวงหาผู้เชี่ยวชาญ AI ในทุกด้าน เพื่อการแข่งขันและความได้เปรียบทางธุรกิจ 

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจะนำมาซึ่งความเสี่ยงใหม่ ๆ ทำให้ Cybersecurity Skills และ Audit Skills เป็นทักษะที่สำคัญในยุคนี้ 

นอกจากนี้ทักษะความเป็นผู้นำก็เป็นที่ต้องการมากขึ้น เพราะองค์กรต่าง ๆ กำลังมองหาบุคคลที่มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถที่จะพาธุรกิจผ่านช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงนี้ไปยังเป้าหมายได้ 

อ้างอิง : medium

No comment