ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

พีรเดช มุขยางกูร อดีตพนักงานประจำที่ผันชีวิตสู่ซีอีโออายุน้อยของ Cariber กับคำถามที่ว่าถ้าไม่เริ่มวันนี้แล้วจะเริ่มวันไหน?

ในบทความนี้ ConNEXT จะพาทุกคนไปเจาะลึกประสบการณ์เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองในวัยยี่สิบต้นๆ กับคุณพีรเดช มุขยางกูร ผู้ร่วมก่อตั้ง Cariber แพลตฟอร์มออนไลน์ที่สอนโดยที่สุดของประเทศ ผู้บริ...

ตุลาคม 20, 2022 | By Siramol Jiraporn

Trending Now

Latest

LinkedIn ปรับเปลี่ยนการทำงานของสำนักงานใหญ่เป็นระบบ Hybrid อย่างไรให้พนักงานมีประสิทธิภาพ

หลังจากเกิดการแพร่ของโรคระบาดครั้งใหญ่ ส่งผลให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในโลกการทำงาน บริษัทต่างๆ หันมาใช้รูปแบบการทำงานแบบ Hybrid มากขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ บริษัท LinkedIn ...

พฤศจิกายน 25, 2022 | By Chanapa Siricheevakesorn

Career Insight

Get a Job

Life Hacks

News

Video