เปิด 5 ทักษะสำคัญที่ควรมีในเรซูเม่ โดย CEO ที่อ่านเรซูเม่มาแล้วมากกว่า 1,000 ฉบับในปีนี้ | Techsauce
เปิด 5 ทักษะสำคัญที่ควรมีในเรซูเม่ โดย CEO ที่อ่านเรซูเม่มาแล้วมากกว่า 1,000 ฉบับในปีนี้

ธันวาคม 8, 2021 | By Siramol Jiraporn

จากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และการระบาดของโควิด-19 กำลังทำให้ผู้คนต้องมีทักษะใหม่ๆ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานของตัวเอง

จากรายงาน Future of Jobs Report โดย World Economic Forum ซึ่งสำรวจผู้บริหารจาก 15 อุตสาหกรรม ใน 26 ประเทศ พบว่า นายจ้าง 73% วางแผนให้พนักงาน Reskill และ Upskill ในปี 2025 

5 ทักษะสำคัญที่ควรมีในเรซูเม่

ซีอีโอของ Resume Writing Service ที่ได้อ่านเรซูเม่มากกว่า 1,000 ฉบับในปีนี้ ได้แนะนำ 5 ทักษะที่สำคัญที่สุดและเป็นที่ต้องการเพื่อใส่ในเรซูเม่ ดังต่อไปนี้

1. ทักษะการใช้เครื่องมือในการทำงานทางไกล (Remote collaboration tools)

อย่าเพิ่งคิดว่าทุกคนจะสามารถทำงานแบบ WFH ได้ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงของการทำงานทางไกล เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนายจ้าง

การโชว์ทักษะการทำงานทางไกลเป็นเรื่องง่ายๆ และมีประโยชน์มาก ถ้าคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประชุมผ่านซอฟต์แวร์ต่างๆ ก็ควรค่าแก่การใส่ลงไปในเรซูเม่ เช่น Zoom, Microsoft Teams หรือ Webex Meetings หรือเครื่องมือในการทำงานร่วมกันอื่นๆ เช่น Slack, Trello หรือ Monday 

2. ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking skills)

นายจ้างหลายคนจะวัดว่าคุณมีความคิดอย่างไรผ่านกระบวนการจ้างงาน ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการการจ้างงานของ Google ได้ถามคำถามปลายเปิด เพื่อดูว่าแคนดิเดตจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร

การโชว์ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ในเรซูเม่สำคัญพอๆ กับการแสดงทักษะนี้ตอนสัมภาษณ์ และต้องไม่ใช่แค่การเขียนง่ายๆ ว่า เป็นคนเรียนรู้เร็ว (Quick learner) หรือ เป็นคนคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinker) แต่ให้ลงรายละเอียดในสิ่งที่คุณเคยเรียนรู้หรือเคยแก้ปัญหามาในงานก่อนหน้านี้

ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software developer) สามารถใส่ว่า “สร้างเครื่องมือดิจิทัลให้กับลูกค้าเพื่อลดเวลารอการบริการโดยเฉลี่ย X นาที”

3. ทักษะและความรู้ดิจิทัล (Digital literacy)

จากการรายงานโดย Burning Glass Technologies บริษัทที่วิเคราะห์ตำแหน่งงานนับล้าน พบว่า 82% ของตำแหน่งงานออนไลน์กำลังมองหาคนที่มีความรู้ Digital software ขั้นพื้นฐาน

นี่คือ Digital software ส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ

4. ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สมัครงานในตำแหน่ง Data Science แต่ Recruiter ก็ยังต้องการคนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งอยู่ดี

ในส่วนของประสบการณ์บนเรซูเม่ ให้พูดถึงวิธีการที่คุณวิเคราะห์ข้อมูลและการนำข้อมูลนั้นมาใช้เพื่อสร้างอิมแพ็ค ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เขียนว่า คุณเพิ่มความเร็วของซอฟต์แวร์ได้อย่างไรหลังจากที่ดูข้อมูลแล้วเห็นว่าผู้ใช้งานใช้ซอฟต์แวร์ได้ช้าลง

อธิบายโปรเจกต์ที่คุณเคยทำให้เฉพาะเจาะจงให้มากที่สุด โดยการคิดถึงผลลัพธ์และวิธีการวัดความสำเร็จของคุณ ตัวอย่างสูตรง่ายๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้คือ “Accomplished [X], as measured by [Y], by doing [Z].”

5. ทักษะที่มีใน Job description

ทักษะที่นายจ้างให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ทักษะที่เขียนไว้ใน Job description ให้นำทักษะนั้นใส่ลงไปในเรซูเม่ แต่ต้องไม่ใช่การคัดลอกภาษาไปใส่ทุกคำ

ตัวอย่างเช่น ถ้าตำแหน่งงานต้องการคนที่สามารถทำงานเป็นทีมได้ ให้ปรับเรซูเม่ของคุณโดยการพูดถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นมากกว่างานที่ทำคนเดียว

ถ้า Job description มีการเน้นทักษะที่คุณสามารถโชว์ได้ผ่านใบประกาศนียบัตร ให้นำทักษะนั้นไปอยู่ด้านบนๆ ของเรซูเม่พร้อมทำตัวอักษรให้หนาขึ้น

สุดท้ายสิ่งที่สำคัญคือ การขายตัวเองในฐานะแคนดิเดตที่มีความเพียบพร้อมต่องานนั้นๆ ย่อมดีกว่าการขายตัวเองว่าเป็นคนที่สามารถทำได้ทุกอย่าง

ที่มา: CNBC