Hard Skills vs Soft Skills ทักษะไหนสำคัญกว่ากัน? พร้อมเคล็ดลับการเขียน Resume ให้โดดเด่นด้วยทักษะสำคัญของคุณ | Techsauce
Hard Skills vs Soft Skills ทักษะไหนสำคัญกว่ากัน? พร้อมเคล็ดลับการเขียน Resume ให้โดดเด่นด้วยทักษะสำคัญของคุณ

กุมภาพันธ์ 1, 2021 | By Connext Team

เมื่อคุณกำลังจะกรอกใบสมัครงาน สิ่งหนึ่ง ที่คุณจำเป็นต้องเขียนลงบนกระดาษคงจะหนีไม่พ้น ทักษะความสามารถของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Hard skills หรือ Soft skills เนื่องจากทักษะเหล่านี้ สำคัญอย่างยิ่งต่อการแสดงให้เห็นถึง ความสามารถ ประสบการณ์ และความรู้ความชำนาญ ที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้สัมภาษณ์งาน อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะแสดง ทักษะและความสามารถของคุณ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้อื่น คุณควรเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Hard skills และ Soft skills ได้อย่างถ่องแท้เสียก่อน

 Credit ภาพประกอบจาก freepik และ freepik

Hard skills คือ อะไร?

Hard skills เป็นทักษะเชิงเทคนิค ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้จากการฝึกฝน การสั่งสมประสบการณ์ และกระบวนการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทักษะเหล่านี้ มักเป็นทักษะเฉพาะสำหรับงานแต่ละประเภท เช่น หากคุณเป็นนักบัญชี ทักษะที่คุณจำเป็นต้องมี คือ คณิตศาสตร์ และการสร้างแบบจำลองทางการเงิน เป็นต้น เมื่อคุณสมัครงานทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตาม Hard skills จะถูกระบุใน Job description ของตำแหน่งที่คุณสมัครเสมอ และถ้าหากทักษะที่มี ไม่ตรงกับทักษะที่ตำแหน่งต้องการ คุณก็ควรเปลี่ยนไปสมัครงานตำแหน่งอื่นที่เหมาะสมกับคุณมากกว่า

Hard skills ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ณ ปัจจุบัน ได้แก่

Soft skills คือ อะไร?

Soft skills เป็นลักษณะอุปนิสัย และทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะ ที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานทั้งกับตัวเองและผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งการพูดและการเขียน เป็นหนึ่งในทักษะ Soft skills สำคัญ ที่คุณควรมี และแม้ว่า ทักษะส่วนใหญ่ จะเป็นทักษะที่ติดตัวมาแต่กำเนิด แต่ Soft skills ก็สามารถพัฒนาได้จากการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน เช่น คุณสามารถเรียนรู้และฝึกฝนการเขียน E-mail เพื่อพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารทางการเขียน เป็นต้น ขณะที่ Hard skills เป็นทักษะเฉพาะสำหรับตำแหน่ง Soft skills สามารถปรับใช้ได้กับทุกตำแหน่งงาน

Soft skills ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ณ ปัจจุบัน ได้แก่  

Hard skills และ Soft skills ทักษะไหนสำคัญกว่ากัน?

คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน จำเป็นต้องมีทั้ง Hard skills และ Soft skills ควบคู่กันไป เนื่องจาก Hard skills ที่ดีและเหมาะสมกับงานที่ทำ จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและโดดเด่นในสายตาของคนรอบข้าง ขณะที่ Soft skills จะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน และเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานยิ่งขึ้น 

หากมีผู้สมัครงาน 2 คน มาสมัครงานในตำแหน่งเดียวกัน โดยที่คนแรก มีทักษะทางวิชาชีพที่ดีมาก แต่ไม่มีทักษะในการสื่อสารและเข้าสังคมเลยแม้แต่น้อย ขณะที่ อีกคน มีทักษะทางวิชาชีพปานกลาง แต่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี ผู้สัมภาษณ์งานย่อมเลือกผู้สมัครงานคนที่สอง ที่มีทั้ง Hard skills และ Soft skills ก่อนเสมอ

จะเขียน Resume ให้โดดเด่นได้อย่างไร? ด้วยทักษะ Hard skills และ Soft skills ที่คุณมี

Resume นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุด สำหรับการสมัครงาน เนื่องจาก Resume จะเป็นสิ่งแรกที่จะทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้จักคุณ ทั้งในแง่ของประวัติส่วนตัว ประสบการณ์การทำงาน ทักษะความสามารถ และจะนำพาคุณไปสู่กระบวนการสัมภาษณ์งานในขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม ในแต่ละวัน HR จะได้รับ Resume หลายร้อยฉบับ ที่อาจส่งเข้ามาสมัครงานในตำแหน่งเดียวกับคุณ ซึ่งถ้าหาก Resume ของคุณไม่โดดเด่นมากพอ ก็อาจจะถูกปัดทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย

เพราะฉะนั้น วิธีการสร้างจุดขายให้ Resume ของคุณโดดเด่นเหนือผู้สมัครงานคนอื่น คือ การเขียน Hard skills และ Soft skills ที่แตกต่าง แต่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร ก่อนที่จะสมัครงานตำแหน่งใดก็ตาม คุณควรอ่าน Job description ให้ละเอียด และพิจารณาทักษะที่ตำแหน่งต้องการว่า เหมาะสมกับทักษะที่คุณมีหรือไม่ จากนั้น จึงนำทักษะเหล่านั้นมาเขียนลงใน Resume โดยอาจแยกสัดส่วนให้ชัดเจน เพื่อให้ HR และผู้สัมภาษณ์งานสังเกตได้ง่ายขึ้น ยิ่งกว่านั้น คุณยังสามารถแสดงทักษะความสามารถ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง การประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านั้นในการทำงาน ผ่านประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาได้อีกด้วย

อ้างอิง: glassdoor

สำหรับผู้อ่านท่านใดที่สนใจบทความเกี่ยวกับชีวิตการทำงาน ทักษะที่จำเป็นในอนาคต สามารถลงทะเบียนเพื่อรับอัพเดทข้อมูลข่าวสาร และบทความในอนาคต จาก Techsauce Thailand ได้ ที่นี่

No comment