เป็นกันอยู่หรือเปล่า? หยุดคิดเรื่องงานไม่ได้ ทำงานอย่างหนัก เพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกผิด | Techsauce
เป็นกันอยู่หรือเปล่า? หยุดคิดเรื่องงานไม่ได้ ทำงานอย่างหนัก เพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกผิด

มิถุนายน 1, 2023 | By Connext Team

หลายคนอาจเคยได้ยินประโยคที่ว่า “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” แต่รู้หรือไม่? การทำงานหนักจนเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพมากจนสามารถนำไปสู่โรคซึมเศร้าได้วันนี้ ConNEXT จะพาคุณมารู้จักกับการเสพติดการทำงานและวิธีเอาชนะการเสพติดการทำงานกัน กัน!!

“เสพติดการทำงาน” คืออะไร

ถึงแม้จะไม่มีข้อบ่งชี้ว่าอะไรคือสาเหตุของการเสพติดงาน แต่นักพฤติกรรมศาสตร์ได้ตั้งทฤษฎี ว่าผู้คนที่เสพติดงานมากๆ เป็นเพราะว่าพวกเขาอาจรู้สึกว่าการทำงานเป็นทางออกให้ปัญหาต่างๆ ได้ โดยความแตกต่างของ “ทำงานหนัก” กับ “เสพติดงาน” นั้นสามารถแยกด้วยการสังเกตจากพฤติกรรมเหล่านี้

ผลกระทบของการเสพติดการทำงาน

ผลกระทบของการทำงานหนักนั้นมีมากกว่าที่คุณคิด จากการศึกษาเผยว่าความเครียดต่อเนื่องที่เกิดจากงานอาจทำไปสู่การ Burnout รวมไปถึงโรคทางสุขภาพ เช่น โรคหัวใจหรือโรคซึมเศร้าได้

วิธีแก้ปัญหา

การที่จะแก้ปัญหานี้ได้ จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งตัวพนักงานเองและตัวผู้จ้างด้วย

1. ให้ความสำคัญกับการแบ่งเวลา

ผู้จ้างและพนักงานควรแยกเวลางานกับเวลาส่วนตัวออกจากกันอย่างชัดเจน และให้ความยืดหยุ่นกับตารางเวลาการทำงานมากขึ้น

2. หัวหน้างานควรตั้งความคาดหวังกับพนักงานแบบพอดี

กำหนดขอบเขตของการทำงานให้พอเหมาะ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานทำงานได้เป็นเวลามากขึ้น

3. จัดลำดับความสำคัญของงาน

พนักงานควรจัดลำดับความสำคัญของงาน โดยใช้วิธี Eisenhower Matrix ที่เป็นวิธีจำแนกว่างานที่กำลังทำนั้นสำคัญหรือเร่งด่วนหรือไม่ โดยมีเกณฑ์จำแนกเป็น 2 ข้อดังนี้

การเสพติดการทำงานเรียกได้ว่าเป็นเรื่องอันตราย ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้ที่จะทำงานอย่างพอดี ไม่มากจนเกินไป เพื่อเลี่ยงปัญหาสุขภาพที่จะตามมา ConNEXT หวังว่าคุณจะหาสมดุลในการทำงานได้ ทำงานหนักแล้วก็อย่าลืมพักนะ


เขียนโดย : Weerapat Nenbumroong

อ้างอิง : zenefits

No comment