อัพสกิลใหม่ด้วยคอร์ส Data Privacy เพราะข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องไกลตัว | Techsauce
อัพสกิลใหม่ด้วยคอร์ส Data Privacy เพราะข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องไกลตัว

กุมภาพันธ์ 14, 2022 | By Siramol Jiraporn

ผู้ใช้เทคโนโลยีหลายคนเริ่มเป็นห่วงความปลอดภัยเรื่อง Data Privacy มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อต้องเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล

การป้องกันข้อมูลเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือบุคคลทั่วไป โดยในส่วนขององค์กรก็มีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า เพื่อไม่ให้สูญเสียมูลค่าของธุรกิจ และไม่ให้ข้อมูลตกไปอยู่ในมือของอาชญากร

Data Privacy Courses

และในส่วนของผู้บริโภคเองก็ต้องการความเป็นส่วนตัวให้กับตัวเอง ตั้งแต่ประวัติการรักษาพยาบาลไปจนถึงรายละเอียดข้อมูลธนาคาร ทำให้มหาวิทยาลัยและแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ต่างๆ ออกหลักสูตรเพื่อให้ความรู้เรื่อง Data Privacy แก่ทุกภาคส่วน ดังนี้

Data Privacy Fundamentals โดย Coursera

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรายังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการป้องกันข้อมูล ดังนั้นการมีความรู้พื้นฐานเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์อย่าง Coursera จึงนำเสนอคอร์สที่มีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันข้อมูล 

ในคอร์สนี้ เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้แก่ผู้เรียนอย่างกว้างขวางและช่วยให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้เห็นว่า Data privacy พัฒนากลายเป็นข้อกังวลสำคัญของหน่วยงานรัฐและเอกชน ไปจนถึงบุคคลทั่วไปได้อย่างไร คอร์สนี้จะทบทวนเกี่ยวกับทฤษฎีด้าน Data privacy ไปจนถึง Data privacy ในบริบทของ Social Media และ AI 

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่: Coursera

Data: Law, Policy and Regulation โดย  London School of Economics and Political Science (LSE)

หากใครที่กำลังสนใจเรื่องกฎหมายด้าน Data protection ก็มีหลายคอร์สที่น่าสนจากทั้งจากมหาวิทยาลัยไปจนถึง MOOC หนึ่งในนั้นก็คือ London School of Economics and Political Science (LSE)

สำหรับผู้ที่ลงเรียนคอร์สนี้จะได้เรียนรู้เรื่องกรณีศึกษาและระเบียบข้อบังคับด้านข้อมูลในปจุบัน ซึ่งรวมไปถึง General Data Protection Regulation (GDPR) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของประชาชนในกลุ่มสหภาพยุโรป และอื่นๆ ทำให้ได้ทักษะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นตัวกำหนดกฎหมายและนโยบายด้านข้อมูล

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่: LSE

Wiretaps to Big Data: Privacy and Surveillance in the Age of Interconnection โดย edX

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Data protection ในบริบทของการเฝ้าระวัง เช่น เรื่องฟังก์ชันพื้นฐานของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ WiFi และเทคโนโลยีเครือข่ายอื่นๆ หรือเรื่องการสอดแนมในรูปแบบต่างๆ และผลกระทบเรื่องความเป็นส่วนตัวของปัจเจกในสังคม

Data privacy จะมีความสำคัญกว่าเดิมในอนาคต เนื่องจากผู้บริโภคตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีทักษะด้าน Data privacy ก็จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกัน

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่: edX

ที่มา - U2B

No comment