ทำไมต้องให้ความสำคัญกับ Digital Marketing ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี | Techsauce
ทำไมต้องให้ความสำคัญกับ Digital Marketing ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

มกราคม 19, 2022 | By Siramol Jiraporn

อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ในการตัดสินใจ โดยทุกวันนี้มีการใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสาร ความบันเทิง การค้นคว้า และการหาข้อมูล เฉลี่ยวันละ 3 ชั่วโมง ทำให้ Digital Marketing เป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญ

แต่หนึ่งในข้อผิดพลาดของธุรกิจขนาดเล็กคือ การไม่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของตัวเอง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะหากธุรกิจขายผลิตภัณฑ์หรือบริการบนโลกออนไลน์ ก็หมายความว่ากลุ่มเป้าหมายจะต้องใช้เวลาไปกับโลกออนไลน์ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของวัน และแม้ว่าธุรกิจไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการบนโลกออนไลน์ แต่กลุ่มเป้าหมายก็ใช้เวลาอยู่โลกออนไลน์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของวันเช่นกัน

Digital Marketing

เนื่องจากเทคโนโลยีด้านการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจขนาดเล็กจะต้องมีการอัพสกิลด้านดิจิทัลและกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด จากผลสำรวจเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในปี 2020 โดย Dun & Bradstreet พบว่า 60% บอกว่าจะต้องทำให้ธุรกิจมีตัวตนบนโลกออนไลน์มากขึ้นเพราะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้มีแนวโน้มว่าธุรกิจต่าง ๆ จะใช้การตลาดดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้มีการแข่งขันในการดึงดูดผู้ชมรุนแรงขึ้น 

ความสำคัญของ Digital Marketing ที่มีต่อโลกธุรกิจ

1. คุ้มค่ากว่าเดิม

เจ้าของธุรกิจและผู้บริหารหลายคนมักคิดว่าการตลาดเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งการคิดแบบนั้นก็ไม่ผิดซะทีเดียว เพราะไม่ว่าจะโฆษณาทางไหนก็มีค่าใช้จ่ายหมด แต่การทำการตลาดแบบเก่า ๆ มีอุปสรรคในการเข้าไปทำการตลาดสูง แม้แต่ป้ายโฆษณาที่อยู่ไกลผู้คน หรือโฆษณาตอนตี 3 ก็ไม่ได้มีราคาถูก ในขณะที่การตลาดดิจิทัล เช่น การโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Google และ Facebook ไม่ได้มีราคาแพงกว่าการตลาดแบบเดิม แต่ทำให้มีพื้นที่ Engagement มากกว่าเดิม

2. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

เมื่อโฆษณาในหนังสือพิมพ์ กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นผู้ที่ซื้อหนังสือพิมพ์นั้น และเมื่อโฆษณาผ่านโทรทัศน์ กลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ที่ดูช่องนั้น ซึ่งเป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้แบบกว้าง ๆ ในขณะที่การทำการตลาดดิจิทัลช่วยให้กำหนดเป้าหมายบุคคลตามอายุ เพศ รายได้ สถานที่ ตำแหน่งงาน ความสนใจ และอื่น ผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ฟรีบนแพลตฟอร์มอย่าง Google และ Facebook 

3. Brand Awareness

ในการโฆษณาเพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการแบบเดิม ๆ ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วย การรับรู้แบรนด์จะขึ้นอยู่กับการที่ผู้คนอยู่ถูกที่ถูกเวลาจึงจะเห็นการโฆษณานั้น แต่เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้ว ผู้คนส่วนใหญ่จะต้องใช้เวลาไปกับการใช้อินเทอร์เน็ตในเวลาใดเวลาหนึ่งของวัน ซึ่งการตลาดดิจิทัลจะทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้และทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น

4. Lead Generation

โฆษณาดิจิทัลจะทำให้ติดตามผลของการทำการตลาดได้ โดยการแนบ Contact Form ไปกับโฆษณา  เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลูกค้า เพื่อคัดกรองลูกค้าที่ตรงกับความต้องการ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์กลายเป็นลูกค้าและสามารถกระตุ้นยอดขายได้

5. สร้างความผูกพันกับลูกค้า

แม้จะอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ตาม เทคโนโลยีก็สามารถทำให้เจ้าของธุรกิจมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้ตลอดเวลา ผ่านการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย การส่งจดหมายข่าวทางอีเมล หรือผ่านสื่อดิจิทัลต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาที่ลูกค้ากังวลใจได้ทันที ซึ่งการมีส่วนร่วมตรงนี้จะทำให้สร้างความเป็นชุมชนที่ดีและส่งเสริมความภักดีต่อแบรนด์

ไม่ว่าจะทำธุรกิจแบบไหนสิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรให้ธุรกิจของตัวเองสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ Digital Marketing จึงเป็นสิ่งที่เข้ามาตอบโจทย์ในโลกปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

ที่มา - Forbes (1)(2)


No comment