‘ประกันสังคม’ ให้สิทธิเบิกค่า Sleep test ได้แล้ว ! ไม่เกิน 7,000 บาท เริ่มใช้ได้ 1 ม.ค 67 | Techsauce
‘ประกันสังคม’ ให้สิทธิเบิกค่า Sleep test ได้แล้ว ! ไม่เกิน 7,000 บาท เริ่มใช้ได้ 1 ม.ค 67

มกราคม 26, 2024 | By Suchanan Songkhor

ใครมีปัญหาการนอน นอนกรน นอนไม่หลับ นอนละเมอ นอนกัดฟัน เกิดภาวะชัก หรือนอนแล้วรู้สึกขากระตุก ฟังทางนี้ด่วน ๆ  ล่าสุด! สำนักงานประกันสังคมออกประกาศดูแลผู้ประกันตนป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับสามารถเบิกค่า Sleep test ได้แล้ว มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2567 

Sleep test

สรุปการเบิกค่า Sleep test 

  1. ค่าตรวจการนอนหลับ (polysomnography) ชนิดที่ 1 ไม่เกิน 7,000 บาท มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามขณะตรวจทั้งคืน 
  2. ค่าตรวจการนอนหลับชนิดที่ 2 (polysomnography) ชนิดที่ 2 ไม่เกิน 6,000 บาทการตรวจชนิดนี้จะเหมือนชนิดที่ 1 แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดฝ้าติดตามขณะหลับ 
  3. ค่าอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (Continuous positive Airway Pressure - CPAP) ชุดละ 20,000 หน้ากากครอบจมูกหรือปากที่ใช้กับเครื่องอัด อากาศขณะหายใจเข้า ชิ้นละ 4,000 บาท

เงื่อนไขในการรับสิทธิ์

  1. ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 จะได้รับสิทธิจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือนภายในเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริหารทางการแพทย์ 
  2. ผู้ประกันตนตามมาตรา 38 และมตรา 41 จะได้รับสิทธฺเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริหารทางการแพทย์ และได้สิทธิรับสิทธิคุ้มครองภายใน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน 

อ้างอิง : pptvhd36

No comment