ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN accenture

ธันวาคม 1, 2022 | By Chanapa Siricheevakesorn

หากพูดถึงบริษัทที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจระดับโลก หนึ่งในบริษัทที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ Accenture หรือเอคเซนเชอร์ ที่ได้เริ่มดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 1978 และให้บร...

ทำความรู้จัก Accenture ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี และธุรกิจระดับโลก พร้อมการทำงานที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่