Techsauce Services | Techsauce

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท เทคซอสมีเดีย จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกแทนว่า “บริษัท” / “เรา”) เราเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ techsauce.co รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดียอื่น ๆ ที่อยู่ภายในนามของเทคซอส เราต้องขอเรียนว่าทางบริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงต้องการชี้แจงรายละเอียดการเก็บข้อมูล การใช้ หรือ การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความสำคัญมากต่อท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลในที่นี้หมายถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของ Techsauce รวมถึงการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริการของเรา และ คุกกี้ ที่เก็บข้อมูลการใช้งานภายในเว็บไซต์

อันดับแรกต้องขอแจ้งทางผู้ใช้งานก่อนเลยว่า “คุกกี้” ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน หรือความปลอดภัยของท่านแต่อย่างใด หากเราได้รับการอนุญาตให้ใช้คุกกี้ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อไปจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จึงทำให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเราจะทำการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาไว้ ทางเราอาจจะมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ หรือ ส่งต่อไปยังพันธมิตรของเราเพื่อประโยชน์ของท่าน และของบริษัทดังต่อไปนี้

  • เพื่อวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ และ โซเชียลมีเดีย เพื่อทำการปรับปรุงให้ประสบการณ์การใช้งานของท่านดียิ่งขึ้น
  • เพื่อดูแลผู้ใช้งาน ในด้านการให้บริการตามช่องทางที่ผู้ใช้งานอนุญาตให้ทางบริษัทเข้าถึง
  • พื่อจัดการสื่อ หรือ โฆษณา กิจกรรมด้านการตลาดที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานให้ดีมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่เราทำการเก็บรวบรวม

เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านเคยลงทะเบียนเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของ Techsauce หรือ ข้อมูลการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเครือของเรา และการใช้คุกกี้เพื่อเก็บประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์เรา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้จะสามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการจัดเก็บ เช่น

  • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, วัน เดือน ปี เกิด, เลขบัตรประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล
  • ข้อมูลอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือ เช่น IP Address, MAC Address, Cookie ID
  • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ, วิดีโอ, บทความ, รายการการใช้งานเว็บไซต์ และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่อยู่บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ( สมาร์ทโฟน, แท็ปแล็ต) โดยเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้จะเก็บข้อมูลวิธีการใช้งานของคุณ และจดจำคุณ ซึ่งหากคุณกลับมาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ของเราอีกครั้ง คุณจะได้รับประสบการณ์เว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น

การควบคุมสิทธิ์การใช้คุกกี้

คุณสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานของคุกกี้ได้ หากคุณไม่ต้องการใช้คุกกี้ คุณสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้ โดยกดไปที่การตั้งค่าคุกกี้ เปิด หรือ ปิด การเก็บคุกกี้ภายในเว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถปฏิเสธและลบคุกกี้ตามเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งานอยู่ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประเภทคุกกี้ของเรา

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อช่วยให้การทำงานหลักของเว็บไซต์ใช้งานได้ รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยต่าง ๆ ของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และจะใช้งานได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้น โดยไม่สามารถปิดการใช้งานได้

คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน

คุกกี้ในส่วนการตลาด

คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม

เราใช้คุกกี้ทำอะไรบ้าง?

เราได้ทำการเก็บรวบรวมรายการการใช้งานจากผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราผ่านคุกกี้ เพื่อนำข้อมูลการใช้งานมาพัฒนาการให้บริการภายในเว็บไซต์ของเราเพื่อกรณีดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้การเข้าสู่ระบบของท่านภายในเว็บไซต์ของเรามีความต่อเนื่องและปลอดภัย
  • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของท่านมากที่สุด
  • เพื่อบันทึกข้อมูลรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบในการใช้คุกกี้