ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN ageism

กุมภาพันธ์ 14, 2022 | By Siramol Jiraporn

“อายุแค่นี้จะไปรู้อะไร” “ชั้นอาบน้ำร้อนมาก่อน” “เด็กสมัยนี้ไม่มีความอดทน” หลายคนอาจเคยได้ยินคำกล่าวเหล่านี้จากผู้ใหญ่หลายคน แต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้คือ Ageism หรือการเหยียดอายุ...

‘อายุแค่นี้จะไปรู้อะไร’ รู้จัก Ageism การเหยียดอายุในที่ทำงาน