ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN ai-engineer

กุมภาพันธ์ 1, 2022 | By Siramol Jiraporn

เคยสงสัยไหมว่า Data Scientist vs AI Engineer คืออะไร สายงานทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างไร แล้วเส้นทางไหนเหมาะกับเรามากกว่า? มาร่วมค้นหาเส้นทางที่ใช่ได้ในบทความนี้...

Data Scientist vs AI Engineer ต่างกันอย่างไร? เส้นทางไหนเหมาะกับเรามากกว่า