ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN amazon

กันยายน 8, 2022 | By Connext Team

ในช่วงที่ผ่านมามีภาพยนตร์ชีวประวัติใหม่ที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด นั่นคือ Bezos เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกความพยายามของ Amazon ในการสร้างร้านหนังสือออนไลน์จนขยายใหญ่เป็นอาณาจักรอีคอมเมิร...

จาก Jeff Bezos ถึงผู้ประกอบการหน้าใหม่ : 3 ข้อคิดในการเริ่มทำธุรกิจครั้งแรก

กุมภาพันธ์ 3, 2022 | By Siramol Jiraporn

ทำไมผู้นำธุรกิจระดับโลกทั้งหลายกระตุ้นให้บริษัทและคนในที่ทำงานลองผิดลองถูกให้มากขึ้นและต้องยอมรับความล้มเหลวให้มากขึ้นด้วย? บทเรียนจากความล้มเหลวของผู้นำระดับโลก Netflix Amazon และ...

บทเรียนจากความล้มเหลวของผู้นำระดับโลก Netflix Amazon และ Coca-Cola

กรกฎาคม 8, 2021 | By Connext Team

ตลอด 27 ปีในฐานะซีอีโอ Bezos มักแบ่งปันแนวคิดที่น่าสนใจผ่านการสัมภาษณ์และจดหมายประจำปีถึงผู้ถือหุ้นอยู่เสมอ วันนี้ conNEXT ได้รวมรวมแนวคิดที่น่าสนใจของเขาที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ไ...

ส่อง 6 บทเรียนที่ Jeff Bezos ผู้เป็นซีอีโอ Amazon มากว่า 27 ปี อยากจะบอกคุณ