ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN ces2022

มกราคม 10, 2022 | By Siramol Jiraporn

ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานถึงสองปี ทำให้เทคโนโลยีการทำงานจากที่บ้านพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดจากงาน CES 2022...

เปลี่ยนชีวิต Work From Home ให้ง่ายขึ้น ด้วย 5 เทคโนโลยีใหม่ จากงาน CES 2022