ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN chatgpt

มีนาคม 4, 2024 | By Suchanan Songkhor

AI Engineer คือผู้พัฒนาซอฟแวร์สำหรับ AI มีความรู้ความสามารถในการนำ AI มาใช้พัฒนาและต่อยอดธุรกิจ โดยมีหน้าที่หลัก ๆ คือ พัฒนาและให้คำปรึกษาในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ อย่างเช่น การเขียนโป...

เปิดอาชีพ “AI Engineer” รายได้สูงถึง 28 ล้านต่อปี แต่ทำไมยังขาดแคลนในตลาด?

สิงหาคม 10, 2023 | By Connext Team

เมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีอย่างเต็มตัวการมี AI หรือ Chat GPT เข้ามา อาจทำให้บางอาชีพกลัวว่าตัวเองจะถูกแทนที่ ซึ่ง ChatGPT จะเข้ามาเป็นอนาคตของการทำงานจริงหรือไม่? มาร่วมหาคำตอ...

ยุคปฎิวัติโฉมตลาดแรงงาน พร้อมแนวทางรับมือผลกระทบจาก ChatGPT Era

สิงหาคม 2, 2023 | By Connext Team

เมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ทุกอย่างเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีดิจิทัลมีผลทำให้เกิดเครื่องมือหรือสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา เช่น AI หรือ Chat GPT บางอาชีพที่เค...

Future-Proofing Your Career: ทักษะและกรอบความคิดเพื่อการเติบโตในยุค Digital Age