ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN dgp

มกราคม 18, 2023 | By Connext Team

FWD ประกันชีวิต ธุรกิจประกันชั้นนำในเอเชีย เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ก้าวสู่ความเป็นเลิศในสายอาชีพดิจิทัลและเทคโนโลยี ผ่านโครงการ Digital Graduate Programme (DGP) เรียนรู้ผ่านการหมุนเว...

5 เหตุผลที่ทำให้ FWD Insurance Digital Graduate Programme 2023 เป็นโครงการที่คนรุ่นใหม่สายเทคต้องจับตามอง!