ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN digital-marketing-trends

กันยายน 4, 2023 | By Connext Team

อยากทำงานสาย Data และ Marketing แต่ไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร? หากคุณสนใจในสายงานนี้ มาร่วมหาคำตอบเหล่านี้ผ่าน Tech ConNEXT Talk ในหัวข้อ "Beyond Data & Digital Marketing Tr...

Beyond Digital Marketing Trends ทักษะสื่อสารดิจิทัลมาแรงปี 2023 ต่อยอดคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงานแห่งอนาคต