ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN digital-tools

ธันวาคม 22, 2022 | By Chanapa Siricheevakesorn

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มสำคัญที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบ Startup ecosystem ไปทั่วโลกโดยงานวิจัยจาก Nielsen เผยว่า 54% ของคนกลุ่ม Gen Z ต้องการก่อตั้งบริษัทของตนเอง ปรารถนาที...

9 เครื่องมือฟรีที่คนรุ่นใหม่สาย Startup ต้องรู้!