ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN european-union

กุมภาพันธ์ 16, 2022 | By Siramol Jiraporn

EU in Thailand เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน พร้อมได้รับค่าตอบแทน 40,000/เดือน สานฝันการทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ...

EU in Thailand เปิดรับเด็กฝึกงาน พร้อมค่าตอบแทน 40,000/เดือน สานฝันการทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ

Jobs