ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN facebook

กันยายน 21, 2021 | By Connext Team

ปฎิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Tiktok หรือ Instagram กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเหล่า Recruiter ในการสืบค้นและเสาะหาข้อมูลของผู้สมัครงานแบบเจาะลึก ท...

ถึงเวลาแล้วหรือยัง? ที่ Recruiter ควรจะหยุดตัดสินผู้สมัครงาน จากสิ่งที่เห็นบนโลกโซเชียลมีเดีย

มิถุนายน 17, 2021 | By Connext Team

Facebook ได้ปรับนโยบายการทำงานให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ด้วยการประกาศให้บุคลากรทุกคนทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนเป็นต้นไป พนักงานทุกระดับสามารถยื่นขอทำงานระยะไกลได้ตลอดการทำงานหล...

Facebook อนุญาตให้พนักงานทุกระดับสามารถทำงานระยะไกลได้แบบถาวรแล้ว