ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN fast-growing-jobs

สิงหาคม 24, 2022 | By Chanapa Siricheevakesorn

หากคุณต้องการหางานในปี 2565 สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่างานไหนเป็นที่ต้องการในตลาดงานมากที่สุด...

10 งานที่มีการคาดการณ์ว่าเป็นกระแสมาแรงในตลาดงานแห่งปี 2565