ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN financial-goals

มกราคม 15, 2024 | By Connext Team

ผลสำรวจล่าสุดจาก American Express บริษัทบัตรเครดิตยักษ์ใหญ่ระดับโลก พบว่าในปี 2024 กลุ่มคน Gen Z และ Millennials หันมาให้ความสำคัญกับต้องการวางแผนการเงิน หรือ Financial goals มากขึ...

"ไม่มีหนี้ มีเงินเก็บ วางแผนการเงิน" Financial goals 3 อันดับแรก ที่ Gen Z ให้ความสำคัญมากที่สุดในปี 2024