ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN generations

มิถุนายน 11, 2021 | By Connext Team

#YouTubeRecap : เมื่อการเดินทางของชีวิตทำให้เราหลงลืมความเป็นเด็ก และเดินผิดทางไปจากเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริง จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็ก 7 ขวบกับคุณลุงวัย 64 ปี มาจับเข่าแลกเปลี่ย...

ข้อคิดชีวิตจากเด็ก 7 ขวบ VS คุณลุงวัย 67 ปี