ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN hidden-figures

มกราคม 21, 2021 | By Nabhatara Sinthuvanich

ฟันเฟืองชีวิต ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอุปสรรคและความล้มเหลวนั้น ทำให้มนุษย์เงินเดือนมากมาย เหนื่อยล้า ท้อแท้และสิ้นหวังกับชีวิตที่เป็นอยู่ จนหมดศรัทธาในการทำงาน ได้แต่เพียง ใช้ชีวิตในแ...

‘Hidden Figures’ หนังตีแผ่ชีวิตของสตรีผิวสี แห่ง NASA ที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้แก่ผู้คนทั่วโลก