ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN mega-day

กรกฎาคม 29, 2021 | By Connext Team

หลายคนอาจรู้จักวิธีการบริหารเวลาแบบ Time Blocking หรือ การแบ่งช่วงเวลาเป็นบล็อกว่าใน 1 วันเราจะทำอะไรบ้าง ทำในเวลาไหน และใช้เวลาเท่าไหร่ วิธีนี้ช่วยให้เรารู้จักจัดลำดับความสำคัญ ได...

อยากบริหารเวลาได้ดียิ่งขึ้นเหรอ? ลองทำ Mega Day 1 วันต่อสัปดาห์ดูสิ