ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN michelle-obama

มีนาคม 15, 2021 | By Connext Team

Michelle Obama แนะ “มันเป็นเรื่องปกติที่คุณจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร ต้องการจะเป็นอะไร หรือทำอะไรในชีวิตตอนนี้”...

Michelle Obama แนะ “มันเป็นเรื่องปกติที่คุณจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร ต้องการจะเป็นอะไร หรือทำอะไรในชีวิตตอนนี้”