ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN movie

ตุลาคม 6, 2022 | By Chanapa Siricheevakesorn

ภาพยนตร์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทั้งสะท้อนความเป็นจริงของชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภาพยนตร์บางเรื่องอาจถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์นอกกรอบเหนือจินตนาการจน...

บทเรียนชีวิตอันล้ำค่าจากภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจ 3 เรื่อง

พฤศจิกายน 30, 2021 | By Siramol Jiraporn

คริสต์มาสเป็นเหมือนเทศกาลที่คอยฮีลใจใครหลายๆ คนหลังจากผ่านเหตุการณ์มากมายมาตลอดทั้งปี ใครที่อยากหาอะไรทำต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสพร้อมทั้งได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วย สามารถรับชมหนังบน Netf...

รวมลิสต์ 10 หนังน่าดูบน Netflix ไว้ฝึกภาษาอังกฤษให้อบอุ่นหัวใจ ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส