ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN non-technical-skill

มีนาคม 15, 2022 | By Siramol Jiraporn

หลายบริษัทเริ่มยกเลิกข้อกำหนดในการสมัครงานว่าจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาออกไป จากการวิจัยล่าสุดโดย Harvard Business Review และ Emsi Burning Glass ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลต...

Glassdoor เผย 10 ทักษะต้องมี! ในโลกการทำงานปี 2022

Jobs