ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN openai

มีนาคม 4, 2024 | By Suchanan Songkhor

AI Engineer คือผู้พัฒนาซอฟแวร์สำหรับ AI มีความรู้ความสามารถในการนำ AI มาใช้พัฒนาและต่อยอดธุรกิจ โดยมีหน้าที่หลัก ๆ คือ พัฒนาและให้คำปรึกษาในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ อย่างเช่น การเขียนโป...

เปิดอาชีพ “AI Engineer” รายได้สูงถึง 28 ล้านต่อปี แต่ทำไมยังขาดแคลนในตลาด?