ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN psychology-work

มีนาคม 25, 2021 | By Nabhatara Sinthuvanich

เคยไหม? ที่รู้สึกว่า เราก็แค่โชคดีที่ได้งานดีๆทำ และกลายเป็นคนเก่งมีความสามารถในสายตาของคนรอบข้าง แต่จริงๆแล้ว ข้างในลึกๆ กลับคิดว่า เราเป็นคนที่ไม่เก่งอะไรเลยสักอย่าง และก็ไม่คู่ค...

เคยไหม? ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งอะไรสักอย่าง รู้จักกับ ‘Impostor syndrome’ ที่จะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น