ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN responsible

สิงหาคม 9, 2022 | By Connext Team

ความรับผิดชอบสูงเกินไปนี้เป็นนิสัยที่แก้ยาก เพราะการช่วยเหลือคนอื่นทำให้รู้สึกดี เช่น รู้สึกว่ามีความสามารถ ลดความเครียด และหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง นิสัยนี้ได้รับการส่งเสริมจากคนรอบข...

เอ็นดูเขา เอ็นเราขาด : คุณเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงเกินไปหรือไม่?