ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN self-motivation

มกราคม 13, 2022 | By Siramol Jiraporn

เมื่อรูปแบบการทำงานเปลี่ยนไป แต่ความท้าทายยังคงมีอยู่ หลายคนอาจรู้สึกกังวลและกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงจนหมดแรงจูงใจในการทำงาน แต่เราสามารถสร้างวันทำงานที่มีความสุขจนกลับมามีแรงจูงใจในก...

3 วิธีสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง เพื่อกลับมาทำงานอย่างมีความสุขอีกครั้ง