ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN startup-visa

กันยายน 22, 2021 | By Techsaucier_TA

Start Up Visa เป็นโปรแกรมโยกย้ายที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน หรือผู้มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ และสนใจต่อยอด หรือ ทำธุรกิจ Start Up ของตนเองที่แคนาดา...

ทำความรู้จัก Start Up Visa โปรแกรมโยกย้ายสำหรับผู้ประกอบการที่แคนาดา