ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN tech-jobs

กุมภาพันธ์ 15, 2023 | By Connext Team

หลังจากการเกิดการระบาดวิกฤตโรคระบาด หลายบริษัทในประเทศไทยเริ่มตระหนักได้ว่าไม่สามารถรับมือกับสิ่งต่างๆ ในยุคดิจิทัลได้ดีเท่าที่ควร และเริ่มมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงานต่างๆ ให...

Top 5 อาชีพสายเทค สายงานเนื้อหอมแห่งปี 2023

สิงหาคม 24, 2022 | By Chanapa Siricheevakesorn

หากคุณต้องการหางานในปี 2565 สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่างานไหนเป็นที่ต้องการในตลาดงานมากที่สุด...

10 งานที่มีการคาดการณ์ว่าเป็นกระแสมาแรงในตลาดงานแห่งปี 2565