ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN work-agency

กรกฎาคม 27, 2021 | By Connext Team

สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่เพิ่งเรียนจบ หรือเริ่มทำงานซักพักแล้วรู้สึกว่า อยากลองหาอะไรที่ท้าทายความสามารถของตัวเอง การได้ไปทำงานต่างประเทศ ก็คงเป็นอีกหนึ่งความฝันของใครหลายคน แต่อ...

หากอิ่มตัวกับการทำงานที่ไทย อยากออกไปหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ต่างแดน จะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนดี