ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN workventure

มกราคม 27, 2024 | By Connext Team

ผลสำรวจจาก WorkVenture ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยมุ่งเป้าไปที่คนรุ่นใหม่และกลุ่มคนที่เริ่มงานช่วงแรก อายุระหว่าง 22-35 ปี ที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไ...

WorkVenture เผย Top 50 บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยที่สุดในปี 2024

มกราคม 30, 2023 | By Connext Team

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา WorkVenture ได้เผยรายชื่อของ 50 บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดประจำปี 2023 อย่ารอช้า! ไปส่องกันดีกว่าว่า… บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมาก...

ส่อง 50 บริษัทในไทยที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดแห่งปี 2023 โดย WorkVenture