ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN world-down-syndrome-day

มีนาคม 21, 2023 | By Suchanan Songkhor

วันดาวน์ซินโดรมโลกตรงกับวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี การจัดตั้งวันดาวน์ซินโดรมโลกขึ้นมามีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ที่เป็นดาวน์ซินโดรม ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและความเท่าเทียมในส...

21 มีนา "วันดาวน์ซินโดรมโลก" พร้อมวันที่ทุกอย่างเปิดกว้างขึ้นเพื่อกลุ่มคนพิเศษ