ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN writing-skill

เมษายน 10, 2023 | By Peeradon Rungnarongrak

หนึ่งในทักษะการทำงานที่สำคัญที่สุดคือ ‘การเขียน’ ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร ทุกคนต้องมีทักษะนี้ และเป็น Skill ที่จะทำให้ Resume ของคุณโดดเด่นขึ้น...

‘การเขียน’ Skill ที่ควรมีติดใน Resume อีกทักษะการทำงานสำคัญที่หลายคนละเลย