ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN youtube

มีนาคม 22, 2024 | By Suchanan Songkhor

ใครที่อยากเรียนรู้เรื่องการเงิน แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนมาทางนี้ วันนี้ ConNEXT ได้รวบรวมพิกัดช่อง Youtube ที่สอนเรื่องการเงิน การลงทุน (Finance) มาให้แล้ว มาเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน...

7 พิกัด! ช่อง Youtube สอนการเงิน-การลงทุน (Finance)

มิถุนายน 22, 2022 | By Connext Team

12 ช่อง YouTube น่าติดตามสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์...

12 ช่อง YouTube น่าติดตามสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

กรกฎาคม 5, 2021 | By Connext Team

ปฎิเสธไม่ได้ว่า ‘ทักษะภาษาอังกฤษ’ เป็นอีกหนึ่งทักษะที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงานปัจจุบัน คนที่มีพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษที่ดี มักจะได้เปรียบในการสมัครงาน อีกทั้งยังจะสามารถนำ...

ฝึกภาษาอังกฤษ กับ 10 ช่อง YouTube ชื่อดัง ที่จะทำให้การเรียนภาษาไม่น่าเบื่ออีกต่อไป