เปิดรายชื่อ 10 อาชีพเงินเดือนดี ในกรุงเทพมหานคร | Techsauce
เปิดรายชื่อ 10 อาชีพเงินเดือนดี ในกรุงเทพมหานคร

กันยายน 14, 2022 | By Connext Team

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีโอกาสทางด้านอาชีพมากที่สุดในประเทศไทย เพราะเป็นแหล่งที่ตั้งของบริษัท อุตสาหกรรม และธนาคารต่างๆ วันนี้ ConNEXT จะพาทุกคนไปสำรวจ 10 อาชีพเงินเดือนดีในกรุงเทพฯ ซึ่งประกอบไปด้วยหลายภาคส่วน ตั้งแต่การดูแลสุขภาพ การเงิน การตลาด และกฎหมาย

อาชีพเงินเดือนดี

1. ศัลยแพทย์

เงินเดือนโดยเฉลี่ย 169,000 ถึง 570,000 บาท

ศัลยแพทย์มีหน้าที่รับผิดชอบในการผ่าตัดผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย อาชีพนี้เป็นอาชีพต้นๆ ที่ได้ค่าตอบแทนสูงในกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องมีความละเอียดอ่อนและมีความเสี่ยงสูง 

2. ผู้พิพากษา

เงินเดือนโดยเฉลี่ย 142,000 ถึง 478,000 บาท

ผู้พิพากษาเป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องตัดสินชะตากรรมชีวิตของคนอื่น 

3. ทนายความ

เงินเดือนโดยเฉลี่ย 115,000 ถึง 387,000 บาท

ทนายความเป็นอีกหนึ่งในอาชีพทางด้านกฎหมายที่มีค่าตอบแทนสูง เนื่องจากต้องให้คำแนะนำและเป็นตัวแทนของลูกความในศาล อีกทั้งยังต้องมีการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานของลูกความ ผู้พิพากษา และคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี

4. ผู้จัดการธนาคาร

เงินเดือนโดยเฉลี่ย 108,000 ถึง 365,000 บาท

ผู้จัดการธนาคารเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เพราะมีหน้าที่รับผิดชอบเงินทุนและการลงทุนที่มีมูลค่ามหาศาล  อีกทั้งยังต้องคอยดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วย

5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เงินเดือนโดยเฉลี่ย 102,000 ถึง 342,000 บาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัท บทบาทจะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท ขึ้นอยู่กับขนาด วัฒนธรรม และโครงสร้างองค์กรของบริษัท แต่โดยทั่วไปแล้วมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการตัดสินใจสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อีกทั้งยังมีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำวันให้สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจของบริษัท 

6. ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

เงินเดือนโดยเฉลี่ย 94,900 ถึง 319,000 บาท

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมทางการเงินทั้งหมด รวมถึงจัดทำงบประมาณ จัดสรรเงินทุนให้กับหน่วยงานต่างๆ จัดการความเสี่ยง ดำเนินนโยบาย และพัฒนากระบวนการทางการเงิน เพื่อช่วยให้องค์กรใช้กลยุทธ์ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน

7. ทันตแพทย์จัดฟัน

เงินเดือนโดยเฉลี่ย 91,500 ถึง 308,000 บาท

ทันตแพทย์จัดฟันเป็นสาขาหนึ่งของทันตกรรม มีหน้าที่รักษาความผิดปกติของฟันและขากรรไกร ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้คนยินดีจ่ายค่าบริการในราคาที่สูง ทำให้อาชีพนี้เป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนดี

8. ศาสตราจารย์

เงินเดือนโดยเฉลี่ย 81,300 ถึง 273,000 บาท

การเป็นศาสตราจารย์ไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องใช้ความพากเพียรสูง เนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องมีความเชี่ยวชาญในการสอน และการวิจัยต่างๆ รวมทั้งต้องออกแบบการเรียนการสอนและให้คำปรึกษานักศึกษาด้วย

9. นักบิน

เงินเดือนโดยเฉลี่ย 67,800 ถึง 228,000 บาท

นักบินเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องรับมือกับความเสี่ยง เนื่องจากต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารหลายพันคนทุกวัน

10. ผู้บริหารฝ่ายการตลาด

เงินเดือนโดยเฉลี่ย 61,000 ถึง 205,000 บาท

ผู้บริหารฝ่ายการตลาดเป็นผู้นำของฝ่ายการตลาด มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการวางโครงสร้างของฝ่ายการตลาด และเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร อีกทั้งยังต้องติดตามและประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทำให้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการสร้างธุรกิจ นี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่อาชีพนี้ได้ค่าตอบแทนดี

อ้างอิง grabjobs, salaryexplorer