ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN best-paying-jobs

กันยายน 14, 2022 | By Connext Team

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีโอกาสทางด้านอาชีพมากที่สุดในประเทศไทย เพราะเป็นแหล่งที่ตั้งของบริษัท อุตสาหกรรม และธนาคารต่างๆ วันนี้ ConNEXT จะพาทุกคนไปสำรวจ 10 อาชีพเงินเดือนดีในกรุงเ...

เปิดรายชื่อ 10 อาชีพเงินเดือนดี ในกรุงเทพมหานคร