ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ” 7 แนวคิดญี่ปุ่นที่จะช่วยให้คุณมองเห็นและรู้จักคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้น | Techsauce
ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ” 7 แนวคิดญี่ปุ่นที่จะช่วยให้คุณมองเห็นและรู้จักคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้น

มิถุนายน 7, 2023 | By Connext Team

คนญี่ปุ่นขึ้นชื่อในเรื่องของ “ระเบียบวินัย ความพยายาม การพัฒนาตนเอง และความมุ่งมั่น” โดยเฉพาะถ้าเมื่อไหร่ที่พวกเขาต้องเจอกับความผิดหวัง หรือความผิดพลาด พวกเขาจะเรียนรู้สิ่งผิดพลาดเหล่านั้น และนำมาเป็นบทเรียนในครั้งต่อไป 

เช่นเดียวกันกับการทำงาน ปรัชญาของคนญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ช่วยให้ใครหลายคนเข้าใจโลกมากขึ้น รวมไปถึงแนวทางในการใช้ชีวิต หรือแนวทางการทำงาน ที่สำคัญถ้าคุณกำลังหมดไฟ ไม่มีเป้าหมายในการทำงาน ConNEXT ได้รวบรวมแนวคิดของญี่ปุ่นทั้ง 7 ข้อ ที่คุณสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้มาไว้ให้แล้ว

1. Ikigai ความหมายของการมีชีวิต เรามีชีวิตไปเพื่ออะไร

แนวคิดนี้คือการค้นหาความหมายของการมีชีวิต เป็นแนวคิดที่ทำให้คุณตั้งเป้าหมายในแต่ละวันว่าต้องทำอะไร ตระหนักรู้คุณค่าของการมีชีวิต ตอบตัวเองได้ว่า อะไรคือสิ่งที่คุณชอบ อะไรคือสิ่งที่คุณรัก อะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ดี  และเมื่อหามันเจอ คุณก็จะมี Passion กับการทำงาน และทำให้เรื่องงานกลายเป็นความสุขได้ 

หากคุณอยากเข้าใจความหมายของการมีชีวิตอยู่ หรือแนวคิด Ikigai เพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่ : https://techsauce.co/connext/life-hacks/ikigai-the-japanese-art-of-living-to-find-the-purpose-of-life

2. Kaizen  ปรับปรุงตัวเองในทุกด้านอยู่เสมอ  

แนวคิดนี้เป็นการพัฒนาตัวเองจากจุดเล็กๆ ไปเรื่อยๆ แต่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น คุณอาจจะตั้งเป้าพัฒนาตัวเองใน 1 สัปดาห์ก่อน แนวคิด Kaizen จะช่วยให้คุณรู้จักพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและไม่เหนื่อยเกินไป 

3. Oubaitori ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ทุกคนมีระยะเวลาและเส้นทางของที่ต่างกัน

คำว่า Oubaitori ประกอบด้วยตัวคันจิ 4 ตัว ซึ่งหมายถึงถึงไม้ 4 ชนิด ที่โตคนละเวลา ซึ่งสื่อถึงการเติบโตคนละช่วงเวลา ไม่ควรเปรียบเทียบตัวเองกับใคร เพราะทุกคนย่อมมี “จังหวะชีวิต”ของตัวเอง ดังนั้นเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนะ

4. Wabi-Sabi ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ เข้าใจว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบไปทุกอย่าง

เป็นแนวคิดที่มาจากศาสนาพุทธนิกายเซ็น เป็นการมองว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่ Perfect แนวคิดนี้จะช่วยให้คุณยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองและผู้อื่นได้และไม่ยึดติดอยู่กับความ Perfect มากเกินไป

5. Mono no Aware สิ่งต่างๆ ล้วนไม่มีอะไรยั่งยืน

แนวคิดนี้คือการรับรู้ว่าสิ่งต่างๆ ไม่ยั่งยื่น ทุกสิ่งล้วนผ่านมาและผ่านไป รวมทั้งผู้คนและเวลา เพราะฉะนั้นคุณจึงควรทำทุกวันให้ดีที่สุด เพราะคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าโอกาสและเวลาที่คุณมีอยู่จะหมดไปตอนไหน

6. Gaman  การมีความยืดหยุ่ด อดทน และเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น

แนวคิดนี้คือการอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ที่ยากลำบาก โดยการควบคุมจิตใจตัวเอง มีต้นกำเนิดมาจากศาสนาพุทธนิกายเซ็น แนวคิดนี้เป็นวิธีที่จะทำให้จิตใจแน่วแน่และสามารถช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก

7. Shikata ga nai การยอมรับในสิ่งที่เป็น เข้าใจว่าบางสิ่งเราไม่สามารถควบคุมมันได้ และอยู่เหนือการควบคุมของเรา

แนวคิดนี้ก็เหมือนกันวลีภาษาอังกฤษ “It is what it is” ในบางสถานการณ์ก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ ทางที่ดีคือการยอมรับและปล่อยมันไป

การรักษาเป้าหมายและไฟในการทำงานนั้นเป็นเรื่องที่ยาก ซึ่ง ConNEXT หวังว่าคุณจะสามารถนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับการทำงานได้ไม่มากก็น้อย และขอให้ไฟที่กำลังมอดไปให้ลุกกลับมาอีกครั้งนะ


เขียนโดย : Weerapat Nenbumroong

อ้างอิง : oishyadailysabah