ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN brittany-packnett-cunningham

สิงหาคม 17, 2022 | By Chanapa Siricheevakesorn

“ความมั่นใจเป็นสิ่งแรกที่จะจุดประกายทุกๆ สิ่ง” Brittany Packnett Cunningham นักเคลื่อนไหวชาวอเมริกา กล่าวในงานบรรยายสร้างแรงบันดาลใจที่ TedTalk เธอได้แบ่งปันสามวิธีในการสร้างความมั...

How to สร้างความมั่นใจและจุดประกายให้ผู้อื่น