ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN cybersecurity

มีนาคม 22, 2022 | By Connext Team

เปิดเส้นทางสายอาชีพสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญหญิงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cybersecurity จากงาน [email protected] โดย Microsoft ประเทศไทย...

เปิดเส้นทางสายอาชีพสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หญิง Cybersecurity

มกราคม 14, 2022 | By Siramol Jiraporn

เมื่อเข้าสู่โลกยุคใหม่อย่างยุคดิจิทัลแล้ว สิ่งที่ควรพูดถึงคงหนีไม่พ้นเรื่อง Cybersecurity หรือการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์...

Cybersecurity ทักษะจำเป็นในยุคดิจิทัล ทำไมถึงสำคัญต่อการทำงานในอนาคต