ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN data-analytics

มกราคม 25, 2022 | By Siramol Jiraporn

ในโลกของเทคโนโลยีที่เติบโตขึ้นอยู่ทุกวัน ทำให้หลายบริษัทโพสต์ตำแหน่งงานใหม่ๆ อยู่ตลอด นี่จึงเป็นการแข่งขันระหว่างผู้สมัครงานทุกคน แต่นักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่เปลี่ยนอาชีพควรเตรียมตั...

เปิดเส้นทางสาย Data Analytics สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ กว่าจะได้งานหลังเรียนจบต้องเตรียมตัวอย่างไร